Hopp til innhold

"La oss ikke bli trette av og gjøre det gode."

2015 - Dette prosjektet har ennå ikke kommet igang, men Baptistkvinnene har lovet å støtte prosjektet når det kommer igang.

Chin/Malaysia

Chinprosjektet: Støtte til Agape klinikk. En klinikk som gir helsetilbud til mennesker som ikke har råd til det offentlige.

På årsmøte i sommer 2013 ble det vedtatt å stoppe med støtte til Malaysia. Vi har støttet fra 2011 til og med ut dette året. MEN vi vil fortsette med et CHIN prosjekt, men det er ikke bestemt enda hvilke prosjekt vi skal gå inn for.  Vi kommer tilbake med informasjon når vi bestemmer oss for ett nytt prosjekt.

Flyktninger fra Burma har ingen rettigheter i Malaysia:

Stadig flere flyktninger kommer fra Burma til Malaysia hvor de blir værende i lengre tid mens de venter på opphold i et tredje land gjennom FN-systemet.

Flyktningene oppholder seg illegalt i Malaysia og barna har derfor ingen rett til skolegang. Det finnes imidlertid uformelle skoler med frivillige lærere som underviser. Baptistkvinnene ønsker å hjelpe skolene ved å betale lønn for sju lærere på sju skoler i tre år.

Støtten gis gjennom Chin Refugee Group (CRG)

Vi støtter prosjektet med kr 75.000 pr år (2011-13)

Se vår misjonsprosjekt brosjyre

Rapporter fra prosjektet:

Misjonstur 12/2011: Les Mette Marie Bommens rapport

Rapport fra Malaysia

Share on Facebook