Hopp til innhold

"La oss ikke bli trette av og gjøre det gode."

2015 Baptistkvinnene

ÅRSMØTET 2.juli 2015 valgte NY LEDER FOR BAPTISTKVINNENE I NORGE

RUTH BRÅTVEIT

Adresse: Skruss-Eikeland 22, 4308 SANDNES 

Mailadresse: ruthbra@hotmail.no

mobil: 47259486

Styrets sammensetning er som følger:

 Ruth Bråtveit,                   leder

Signhild Storlien Lund  

May Helen Dahlø           

Gunn Lisbeth Løvdahl  

Dailia Taro                        

Heidi Myhre                     

Ruth Hedvig Løvdahl  

Varamedlemmer:

 Lilly Aardal Kringen - valgt for ett år

  1. Iris Ngun - valgt for ett år
  2. Guro Selås Liland - valgt for ett år

SE referat nederst på siden !

VEDTEKTER REVIDERT 20.07.16

FRA ÅRSMØTET 2014 i STAVERN

Turid Nedland gikk av som leder i Baptistkvinnene.

NYTT STYRE FRA JULI 2014

Ruth Bråtveit (gjenvalg)

Signhild Storlien Lund (ikke på valg)

May Dahlø (ikke på valg)

Eh Dailia Tano (ny)

Ruth Hedvig Løvdahl (ny - har vært med 1 år som kasserer)

Heidi Voll Myhre (ny)

Guro Selås Liland (ny)

Synnøve Gåsvær Angen er prosjektansvarlig for Sierra Leone. Har også innkjøp/utsendelse av FREESET vesker.

Valgkomiteen hadde ikke forslag på ny leder - årsmøtet anbefalte styret å organiserer arbeidet ut fra en  flat stuktur inntil ledervervet kommer på plass.

Det ble valgt 4 varamedlemmer.

Kuwah Paw Htoeleh (gjenvalg)

Lille Aardal Kringer (gjenvalg)

Iris Ngun (ny)

May Britt lund (ny)

NEDERST PÅ SIDEN KAN DU LESE MER FRA ÅRSMØTET 2014

ÅRSMØTET 2013

Leder:

Turid Nedland, Gylandsvegen 204, 4436 GYLAND

mobil: 99 72 50 91

turid.nedland@gmail.com


På årsmøtet i Stavern 2013

ble følgende valgt inn i styret.

Leder: Turid Nedland

Nestleder: Ruth Bråtveit

Sekretær:  Jorunn Haraune

Styremedlem: May K. Angelsen

Styremedlem: Signhild Storlien Lund

Styremedlem: May Helen Dahlø

Kasserer: Ruth Hedvig D. Løvdahl (ny for 1 år)


Varamedlemmer:

Kuwah Paw Htoeleh (KAREN, Burma)

Lilly Aardal Kringen (Stavanger)

Ellen Eidem (Halden)

Synnøve Gåsvær Angen er prosjektansvarlig for Sierra Leone. Har også innkjøp/utsendelse av FREESET vesker.

DU KAN LESE MER FRA ÅRSMØTET I REFERAT SOM ER VEDLAGT - nederst på siden

Styret i 2012

Leder: Turid Nedland              
Nestleder: Signhild Storlien Lund         
         

Styremedlem: Liv Flatebø                           

Sekretær: Jorunn Haraune                            
Styremedlem: May K Angelsen                   
Styremedlem: Ruth Bråtveit

Styremedlem: May Helen Dahlø

   

styret

Kasserer: Leder Turid Nedland er kasserer inntil ny er på plass

Varamedlemmer: Astri Bjørshol, Åse Adolfsen og Elisabeth Jakobsen

VEDTEKTER revidert 20.07.15

Årsmøtereferat:

Stavern 2015

Stavern 2014

Stavern 2013

Stavern 2012

Vikna 2011

Porsgrunn 2010

Share on Facebook